Przejdź do głównej treści
Rejsy Czartery Szkolenia żeglarskie i motorowodne
JMaster

Regulamin Regulamin Regulamin

Zasady uczestnictwa w rejsach oraz szkoleniach żeglarskich
 1. Zasady ogólne
  1. Poniższe zasady dotyczą wyłącznie rejsów, szkoleń i egzaminów zwanych dalej imprezami, których organizatorem jestJMaster.pl Artur Sykson, ul. Kadrowa 33c o4-421 Warszawa, NIP 951 206 30 89. oraz  Jmaster.pl Sebastian Sykson ul. Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa, NIP: 951 202 77 68.
  2. W imprezach mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na swobodne wchodzenie na pokład, wysiadanie z jachtu i pracę w charakterze członka załogi. Udział osób niepełnoletnich wymaga wcześniejszych ustaleń z organizatorem.
  3. Terminy i trasy rejsów ustala Organizator.
  4. Podane trasy rejsów mają charakter orientacyjny. Ostateczną decyzję o trasie i zawinięciu do konkretnego portu podejmuje kapitan, kierując się względami bezpieczeństwa załogi, jachtu oraz dobrą praktyką.
  5. Część usług Jmaster.pl świadczonych jest sezonowo. W takim przypadku informacja o terminach realizacji danego produktu zawarta jest w informacjach o tym produkcie na stronie internetowej.
 2. Uczestnictwo
  1. Rezerwacja miejsca następuje zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o imprezie lub na voucherze. Jeśli informacja nie jest podana, to rezerwacja następuje w oparciu o kolejność zgłoszeń wysłanych na e-mail podany w ogłoszeniu informującym o imprezie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie jmaster.pl
  2. Odwołanie usługi trwającej krócej niż 1 dzień. Realizację usługi można odwołać  najpóźniej 2 dni przed umówionym terminem, wyłącznie wiadomością SMS zawierającą numer dokumentu uprawniającego do realizacji usługi (np nr Voucheru) i umówiony termin realizacji który odwołujemy. W takim przypadku osoba dysponująca Voucherem ma prawo zarezerwować inny termin w uzgodnieniu z organizatorem. Organizator, z przyczyn od niego niezależnych (np. zmieniających się warunków atmosferycznych) ma prawo odwołać realizację usługi do momentu jej rozpoczęcia lub nawet przerwać ją w trakcie trwania. Jeśli umówiony termin nie zostanie odwołany, usługę uznaje się za zrealizowaną. 
  3. Jeżeli nie ustalono inaczej, to zaliczka wynosi 30% kosztu uczestnictwa. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od zapisania się lub otrzymania informacji o sposobie jej przekazania. W przypadku braku miejsc osoba zapisywana jest na listę rezerwową.
   Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to koszt uczestnictwa w rejsach na jachtach żaglowych NIE zawiera dojazdu, opłat portowych, zakupu paliwa do jachtu, wyżywienia itp. Koszt te są pokrywane przez załogę i zależą od rejonu pływania, standardów żywieniowych oraz możliwości organizacyjnych uczestników.
  4. Uczestnicy rejsu wielodniowego zostają zaokrętowani w charakterze członków załogi. O funkcji i obowiązkach członka załogi decyduje kapitan. Członkowie załogi zobowiązani są do wykonywania poleceń kapitana związane z bezpieczeństwem żeglugi. Od wydanego polecenia przysługuje prawo odwołania, po jego wykonaniu.
  5. Celem rejsów jest rozwój praktycznych umiejętności żeglarskich. Opinia z rejsu, którą otrzymają uczestnicy jest potwierdzeniem zdobytego stażu niezbędnego do uzyskania patentów i kwalifikacji żeglarskich. Podczas rejsu uczestnicy będą członkami załogi, a nie turystą. 
  6. Rejsy i szklenia nie są imprezą turystyczną i ich organizator nie jest organizatorem turystyki.
  7. Egzaminy są organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
  8. Uczestnicy imprez są zobowiązani zabrać ze sobą odzież adekwatną do rejonu pływania i przewidywanych warunków atmosferycznych (w tym nieprzemakalne obuwie, sztormiak, śpiwór itp.)
  9. Wpłacenie zaliczki jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  10. Dane osobowe podane mailem i/lub w szczegółach przelewu zostaną wykorzystane do celów związanych z organizacją rejsu oraz w celach finansowo - księgowych związanych z uczestnictwem.
  11. Informacje o płatności i sposobie dostawy znajdują się w informacjach o poszczególnych usługach/produktach
 3. Rezygnacja
  1. Rezygnacja z zakupionego Vouchera odbywa się wyłącznie na zasadach wymiany na inne produkty Jmaster.pl których sumaryczna wartość jest mniejsza niż zwracanego Vouchera. Jeśli wartość jest większa niezbędne jest dopłacenie różnicy. W przypadku wymiany vouchera, data ważności nowego vouchera jest taka sama jak na voucherze zwracanym.
  2. W przypadku usług nie realizowanych za pomocą vouchera, rezygnacja z udziału następuje na skutek:
   1. Pisemnego (mail) oświadczenia o rezygnacji.
   2. Nie dokonania wpłat w ustalonym terminie.
   3. Na wniosek kapitana w przypadku odmowy pokrycia przypadającej na daną osobę kosztów artykułów spożywczych, opłat portowych itp.
   4. Na wniosek kapitana, jeżeli uzna, że przebywając na jachcie uczestnik stwarza zagrożenie dla siebie lub innych.
   5. Nie stawienia się w porcie zaokrętowania w dniu rozpoczęcia.
   6. Wyokrętowania przed datą zakończenia.
  3. Osoba rezygnująca z udziału może wskazać nowego uczestnika (spełniającego wymagania opisane powyżej w punkcie 1.2), który będzie mógł w całości wykorzystać wpłaconą wcześniej kwotę. Jeżeli rezygnacja nastąpi 60 dni przed rozpoczęciem lub gdy organizatorowi uda się zapełnić zwolnione miejsce, zwracana jest wpłacona wcześniej kwota pomniejszona o zaliczkę.
  4. Jeżeli miejsce na rejsie, zwolnione przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie zostanie zajęte przez inną osobę, to rezygnacja nie zwalnia z obowiązku wpłacenia przypadających na tą osobę kosztów ropy i opłat portowych. Organizator na wniosek pozostałych uczestników może poprosić o wpłacenie przypadającej na tą osobę kwoty.
  5. W przypadku nie odbycia się imprezy z winy organizatora (awaria jachtu, brak kapitana, niewystarczająca ilość zgłoszeń itp.), zwracana jest całość wpłaconej wcześniej kwoty. 
 4. Reklamacje można składać na adres JMaster.pl Artur Sykson, ul. Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa. Zostanie ona rozpatrzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
Regulamin
JMaster Newsletter JMaster
Interesują mnie: *
Czartery
Rejsy
Szkolenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
JMaster nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu