Przejdź do głównej treści
Rejsy Czartery Szkolenia żeglarskie i motorowodne
JMaster

Regulamin Gdańsk Regulamin Gdańsk Regulamin Gdańsk

Zasady uczestnictwa w rejsach oraz szkoleniach żeglarskich
 1. Zasady ogólne
  1. Poniższe zasady dotyczą wyłącznie rejsów, szkoleń i egzaminów zwanych dalej imprezami, których organizatorem jest JMaster.pl Artur Sykson, ul. Kadrowa 33c o4-421 Warszawa, NIP 951 206 30 89.
  2. W imprezach mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na swobodne wchodzenie na pokład, wysiadanie z jachtu i pracę w charakterze członka załogi. Udział osób niepełnoletnich wymaga wcześniejszych ustaleń z organizatorem.
  3. Terminy i trasy rejsów ustala Organizator.
  4. Podane trasy rejsów mają charakter orientacyjny. Ostateczną decyzję o trasie i zawinięciu do konkretnego portu podejmuje kapitan, kierując się względami bezpieczeństwa załogi, jachtu oraz dobrą praktyką.
  5. W trakcie imprez, wszystkie osoby znajdujące się na jachcie są załogą. Zarówno w dzień, jak i w nocy każda osoba znajdująca się na pokładzie ma obowiązek wykonywać polecenia kapitana związane z bezpieczeństwem żeglugi i jachtu. 
  6. Część usług Jmaster.pl świadczonych jest sezonowo. W takim przypadku informacja o terminach realizacji danego produktu zawarta jest w informacjach o tym produkcie na stronie internetowej.  
 2. Uczestnictwo
  1. Rezerwacja miejsca następuje zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o imprezie lub na voucherze. Jeśli informacja nie jest podana, to rezerwacja następuje w oparciu o kolejność zgłoszeń wysłanych na e-mail podany w ogłoszeniu informującym o imprezie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie jmaster.pl
  2. Odwołanie usługi trwającej krócej niż 1 dzień. Realizację usługi można odwołać  najpóźniej 2 dni przed umówionym terminem, wyłącznie wiadomością SMS zawierającą numer dokumentu uprawniającego do realizacji usługi (np nr Voucheru) i umówiony termin realizacji który odwołujemy. W takim przypadku osoba dysponująca Voucherem ma prawo zarezerwować inny termin w uzgodnieniu z organizatorem. Organizator, z przyczyn od niego niezależnych (np. zmieniających się warunków atmosferycznych) ma prawo odwołać realizację usługi do momentu jej rozpoczęcia lub nawet przerwać ją w trakcie trwania. Jeśli umówiony termin nie zostanie odwołany, usługę uznaje się za zrealizowaną. 
  3. Jeżeli nie ustalono inaczej, to zaliczka wynosi 30% kosztu uczestnictwa. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od zapisania się lub otrzymania informacji o sposobie jej przekazania. W przypadku braku miejsc osoba zapisywana jest na listę rezerwową.
   Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to koszt uczestnictwa w rejsach na jachtach żaglowych NIE zawiera dojazdu, opłat portowych, zakupu paliwa do jachtu, wyżywienia itp. Koszt te są pokrywane przez załogę i zależą od rejonu pływania, standardów żywieniowych oraz możliwości organizacyjnych uczestników.
  4. Uczestnicy rejsu wielodniowego zostają zaokrętowani w charakterze członków załogi. O funkcji i obowiązkach członka załogi decyduje kapitan. Członkowie załogi zobowiązani są do wykonywania poleceń kapitana. Od wydanego polecenia przysługuje prawo odwołania, po jego wykonaniu.
  5. Egzaminy są organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
  6. Uczestnicy imprez są zobowiązani zabrać ze sobą odzież adekwatną do rejonu pływania i przewidywanych warunków atmosferycznych (w tym nieprzemakalne obuwie, sztormiak, śpiwór itp.)
  7. Wpłacenie zaliczki jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  8. Dane osobowe podane mailem i/lub w szczegółach przelewu zostaną wykorzystane do celów związanych z organizacją rejsu oraz w celach finansowo - księgowych związanych z uczestnictwem.
  9. Informacje o płatności i sposobie dostawy znajdują się w informacjach o poszczególnych usługach/produktach
 3. Rezygnacja
  1. Rezygnacja z zakupionego Vouchera odbywa się wyłącznie na zasadach wymiany na inne produkty Jmaster.pl których sumaryczna wartość jest niemniejsza niż zwracanego Vouchera. Jeśli wartość jest większa niezbędne jest dopłacenie różnicy. W przypadku wymiany vouchera, data ważności nowego vouchera jest taka sama jak na voucherze zwracanym.
  2. W przypadku usług nie realizowanych za pomocą vouchera, rezygnacja z udziału następuje na skutek:
   1. Pisemnego (mail) oświadczenia o rezygnacji.
   2. Nie dokonania wpłat w ustalonym terminie.
   3. Na wniosek kapitana w przypadku odmowy pokrycia przypadającej na daną osobę kosztów artykułów spożywczych, opłat portowych itp.
   4. Nie stawienia się w porcie zaokrętowania w dniu rozpoczęcia.
   5. Wyokrętowania przed datą zakończenia.
  3. Osoba rezygnująca z udziału może wskazać nowego uczestnika (spełniającego wymagania opisane powyżej w punkcie 1.2), który będzie mógł w całości wykorzystać wpłaconą wcześniej kwotę. Jeżeli rezygnacja nastąpi 60 dni przed rozpoczęciem lub gdy organizatorowi uda się zapełnić zwolnione miejsce, zwracana jest wpłacona wcześniej kwota pomniejszona o zaliczkę.
  4. Jeżeli miejsce na rejsie, zwolnione przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie zostanie zajęte przez inną osobę, to rezygnacja nie zwalnia z obowiązku wpłacenia przypadających na tą osobę kosztów ropy i opłat portowych. Organizator na wniosek pozostałych uczestników może poprosić o wpłacenie przypadającej na tą osobę kwoty.
  5. W przypadku nie odbycia się imprezy z winy organizatora (awaria jachtu, brak kapitana, niewystarczająca ilość zgłoszeń itp.), zwracana jest całość wpłaconej wcześniej kwoty. 
 4. Reklamacje można składać na adres JMaster.pl Artur Sykson, ul. Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa. Zostanie ona rozpatrzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
Regulamin Gdańsk
JMaster Newsletter JMaster
Interesują mnie: *
Czartery
Rejsy
Szkolenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
JMaster nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu